Sức khỏe

POTASSIUM CÓ TÁC DỤNG ĐỐI VỚI GYMER RA SAO

Potassium là một kim loại kiềm và là kim loại nhẹ nhất. Nó rất mềm, có ánh bạc và có thể dùng dao để cắt ra. Nó là một trong những kim loại phản ứng điện mạnh nhất và hoạt tính nhất. Khi đặt trong không khí, nó oxy hóa rất nhanh, vì thế để…

Continue Reading
Sức khỏe

Tìm hiểu về công dụng và cách dùng thuốc Mucinum đúng cách

Sene, lá, cao khô 30 mg. (lượng tương đương với heterosides anthracenique được trình bày dưới dạng sennoside B với lượng tối thiểu trong một viên: 2,1 mg). Thành phần cho 1 viên        Sene, lá, cao khô 30 mg. (lượng tương đương với heterosides anthracenique được trình bày dưới dạng sennoside B với lượng tối…

Continue Reading