Thể thao

Làm điểu thiện, chứ có liên can gì Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại

Hôm nay lại cho lá dâu, đưa về. Từ đáu chí cuối, tỉ mỉ kê ra một Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại lượt. Dụ THI NHUẬN TRẠCH CI IỐN XÓM BÃI KẾT THẦNthị vừa sợ vừa mừng, hết sức cảm tạ.

Vội vàng bày cơm rượu khoản dãi. Đang uống rượu, bỗng nghe thấy ở nhà bên cạnh có tiếng khóc. Thi Phục trong lòng lấy làm quái lạ. Chạy ra hỏi, hóa ra là chiếc thuyền qua hổ hôm qua đã gập gió, bị lật, cả mười người đều chết đuối, duy chỉ.

May có thuyền của trum ban ca ngư nhân cứu được, đưa về nhà trum ban ca báo tin. Thi Phục nghe nói, hết sức sợ hãi.

Vào nhà nói với Chu Ân và vợ nghe, xong ngẩng đầu lên trời chắp tay bái tạ. Lại nói: Nếu hiền đệ không lưu giữ lại thì tôi đã mắc nạn lớn rồi. Chu Ân nói: Đây đều là sự thiện báo đối với đại ca, vì thường ngày vốn hay làm điểu thiện, chứ có liên can gì. Đến sáng ngày hôm sau, cơm sáng xong, Thi Phục nói: Rất muốn giữ hiền đệ ở lại chơi mấy ngày, nhưng biết rẳng.

Qua lứa tằm này, xin sẽ đến mời. Chu Ân nói: Đây là nơi đệ thường lui tới, cần gì phải đến mòi. Thi Phục mua hai hộp lễ vật gửi cho mẹ và vợ Chu Ân. Chu Hướng Dẫn Trùm bắn cá Ân không từ chối Hướng Dẫn Trùm bắn cá .

Leave a Comment